Calamiteit en Evacuatie oplossingen voor BHV’ers

Immotix biedt een BHV Dashboard op uw pc, laptop of mobiele telefoon met cruciale informatie voor BHV’ers op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld de actuele evacuatielijst. Door bestaande systemen te verbinden met Immotix software ontstaan de voordelen van een intelligent gebouw met evacuatie voorziening in één BHV Dashboard:

 • BHV’ers worden getriggerd door een alarmeringsproces uit Immotix
 • BHV’er ‘van dienst’ worden aan iedereen bekend gemaakt
 • BHV’er heeft actuele evacuatielijst ter beschikking
 • ‘Status alarmsysteem uitlezen en controleren; een veilig gevoel

Immotix legt zich toe op het koppelen en integreren van vaak bestaande technische installaties in uw gebouw. Vervolgens integreert Immotix de installaties met IT systemen zoals uw werkplanning of HR pakket om gebruikers in te lezen en om gewerkte uren te registreren.
Voorbeelden van apparatuur die Immotix ontsluit:

 • Rook meld detectie en temperatuur meters
 • Toegangs- en toegangscontrole systemen
 • Veiligheidssystemen
 • Camera- en beveiligingssystemen

Wilt u een BHV Dashboard?
Bel 020 4630290
Of stel uw vraag:

  Concrete (nood)scenario’s

  ip rookmelder rooksensor brandalarmering brandsensor brandmelder Indien een rookmelder melding maakt van een brand, kan middels het Immotix Platform direct triggers gaan om een specifieke camerabeelden te tonen en  specifieke deur/deuren aan te sturen.
  nooduitgang voorziening In geval van bovengenoemd brandalarm of bij een brand- of evacuatie-oefening, zal er overgegaan worden tot ontruiming. De BHV-ers, die zijn bekend zijn middels het Immotix Smart Building Platform, worden direct ingeseind, bijv. middels een SMS-alert en zullen aan de hand van de direct beschikbare en actuele evacuatielijst alle medewerkers bij de ontruiming begeleiden. Ook kunnen alle nooduitgangen automatisch geopend worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.